Arbeidsmarkt nog krapper: hier zijn de meeste vacatures

Het tekort aan personeel is weer nijpender geworden. Per 100 werklozen staan er op dit moment gemiddeld 92 vacatures open. De werkloosheid daalde iets en er kwamen meer vacatures bij.

In het vierde kwartaal van 2019 zaten er 316.000 mensen werkloos thuis, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Aan de andere kant waren er 291.000 vacatures waar geen geschikte kandidaat voor gevonden kon worden. Dat zorgt ervoor dat de spanning op de arbeidsmarkt onverminderd groot blijft.

Nadat in 2008 de crisis uitbrak, met ontslagen en minder banengroei als gevolg, zakte het aantal vacatures per 100 werklozen hard omlaag. In 2008, vlak voor de crisis, waren er voor 100 werklozen gemiddeld 79 vacatures, dat daalde tot 14 vacatures in 2013. In de afgelopen jaren steeg dat weer enorm, tot de huidige krapte.

Flink wat banen erbij

De krapte is voor een groot deel te danken aan de groei van de economie. Er kwamen in het afgelopen kwartaal 48.000 banen bij, 0,4 procent meer dan in het derde kwartaal van 2019.

Vooral in de zorg kwamen er veel banen bij: 13.000 ongeveer. Ook in de handel, horeca en transport was volop werk: het aantal banen groeide met 10.000.

Zoektocht naar personeel

Dat is ook terug te zien in de statistieken over waar de meeste mensen gezocht worden, oftewel waar de meeste vacatures zijn. In de handel, de zorg en het onderwijs stond in het afgelopen kwartaal een recordaantal vacatures open. Het aantal vacatures waar niemand voor te porren is, stijgt al zes jaar.

Meer vaste contracten

Er is werkgevers dan ook veel aan gelegen om het personeel dat ze hebben, aan boord te houden. Dat valt althans af te leiden uit het aantal vaste contracten dat vorig jaar werd uitgedeeld. In totaal hadden 5,6 miljoen werknemers eind 2019 een contract voor onbepaalde tijd, 205.000 meer dan een jaar eerder.

Het aantal werknemers met een vast contract is nog wel lager dan voor de crisis, aldus het CBS. Dat komt onder meer door de flexibilisering van de arbeidsmarkt: het aantal zzp’ers en arbeidskrachten zonder vaste uren, op oproepbasis of als uitzendkracht steeg onafgebroken tot vorig jaar.

In 2019 kwam een eind aan die trend: het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie daalde van ruim 2 miljoen naar 1,9 miljoen.

Bron: RTLZ